မြန်မာ့ရေအရင်းအမြစ်များ

ရေအရင်းအမြစ်

ပြန်ပြည့်နိုင်သော ရေအရင်းအမြစ်

မြေပေါ်ရေ တစ်နှစ်လျှင် ၁၁၅၇ ကုဗကီလိုမီတာ
မြေအောက်ရေ တစ်နှစ်လျှင် ၄၅၃ . ၇ ကုဗကီလိုမီတာ
မြေပေါ် မြေအောက် ရောထွေးနေသောရေ တစ်နှစ်လျှင် ၄၄၃ ကုဗကီလိုမီတာ
ပြည်တွင်း၌ ဖြစ်ပေါ်သည့် ပြန်ပြည့်နိုင်သော ရေအရင်းအမြစ် = တစ်နှစ်လျှင် ၁၁၆၈ ကုဗကီလိုမီတာ (၁၁၅၇ + ၄၅၃ . ၇ – ၄၄၃)
ပြည်ပမှ ဝင်လာသည့် ပြန်ပြည့်နိုင်သော ရေအရင်းအမြစ် = တစ်နှစ်လျှင် ၁၆၅ ကုဗကီလိုမီတာ
ပြည်ပရေအပေါ် မှီခိုရမှု = ၁၄ . ၁၃ ရာခိုင်နှုန်း

တစ်နှစ်ပျမ်းမျှမိုးရွာသွန်းမှု (၂၀၁၇) ၂၀၉၁ မီလီမီတာ (၁၄၁၅ ဘီလျံ ကုဗမီတာ)

ကိုးကား – fao-aquastat

ပြည်တွင်း၌ ဖြစ်ပေါ်သည့် ပြန်ပြည့်နိုင်သော ရေများကို တစ်နိုင်ငံလုံး အညီအမျှ ဖြန့်ထားလျှင် ရှိမည့် ရေအနက် = ၁ . ၇၂၆ ပေ (ကိုးကား – ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဇယား)

နှစ်အလိုက် ရေအရင်းအမြစ် အခြေအနေ

နှစ်အလိုက် ပြန်ပြည့်နိုင်သော ပြည်တွင်း ရေအရင်းအမြစ်
၁၉၉၇ ခုနှစ် ၁၀၀၃ ကုဗကီလိုမီတာ
၂၀၁၇ ခုနှစ် ၁၀၀၃ ကုဗကီလိုမီတာ

နှစ်အလိုက် သုံးစွဲသောရေ
၁၉၉၂ ခုနှစ် ၃၀ . ၂ ကုဗကီလိုမီတာ
၁၉၉၇ ခုနှစ် ၃၂ . ၁ ကုဗကီလိုမီတာ
၂၀၀၇ ခုနှစ် ၃၃ . ၂ ကုဗကီလိုမီတာ

နှစ်အလိုက် ပြန်ပြည့်နိုင်သော ပြည်တွင်း ရေအရင်းအမြစ် (တစ်ဦးလျှင်)
၂၀၀၂ ခုနှစ် ၂၁၀၂၂ ကုဗမီတာ
၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၉၅၀၅ ကုဗမီတာ
၂၀၁၈ ခုနှစ် ၁၈၆၇၁ ကုဗမီတာ

ကိုးကား – worldbank

ပြန်ပြည့်နိုင်သော ရေအရင်းအမြစ်
လူတစ်ဦးလျှင် ၂၁၈၈၅ ကုဗမီတာ (၂၀၁၇ ခုနှစ်)
(မှတ်ချက် – ပြည်တွင်း၌ ဖြစ်ပေါ်၊ ပြည်ပမှ စီးဝင်လာသည့် ပြန်ပြည့်နိုင်သော မြေပေါ်ရေနှင့် မြေအောက်ရေများ ပါဝင်သည်။)

ရေသုံးစွဲမှု (၂၀၀၀) စိုက်ပျိုးရေး ၂၉ . ၇၅ ကုဗကီလိုမီတာ၊ သောက်သုံးရေ ၃ . ၃၂၃ ကုဗကီလိုမီတာ

ကိုးကား – worldometers


အဓိကရေလှောင်တမံများ

ရေလှောင်တမံအမည်တည်နေရာအများဆုံး
သိုလှောင်ပမာဏ (ဧကပေ)
သဖန်းဆိပ်စစ်ကိုင်းတိုင်း၂၈၇၈၈၃၃
ရဲနွယ်ပဲခူးတိုင်း၉၃၁၄၂၂
ခပေါင်းပဲခူးတိုင်း၈၇၈၂၁၄
ကင်းတားမန္တလေးတိုင်း၈၇၃၂၂၆
မုန်းချောင်းမကွေးတိုင်း၆၇၄၁၂၆
ရဲရွာမန္တလေးတိုင်း၂၁၀၆၉၆၉
ရွှေကျင်ပဲခူးတိုင်း၁၆၈၅၀၀၀
သောက်ရေခပ်ပဲခူးတိုင်း၃၆၀၀၀၀
ကိုးကား – ဦးလှဘော် (ဆည်မြောင်း)

မြန်မာ့ရေလှောင်တမံများအားလုံးရှိ အများဆုံး ရေထုထည် စုစုပေါင်း ၁၇ . ၄ သန်း ဧကပေ (၂၁ . ၄၆ ကုဗကီလိုမီတာ)


မြစ်များ

(၁)

မြစ်ဝှမ်းရေဝေဒေသအကျယ်
(စတုရန်းကီလိုမီတာ)
မြေပေါ်ရေ
(တစ်နှစ်လျှင်
ကုဗကီလိုမီတာ)
မြေအောက်ရေ
(တစ်နှစ်လျှင်
ကုဗကီလိုမီတာ)
ချင်းတွင်း၁၁၅၃၀၀၁၄၁ . ၂၉၅၇ . ၅၈
ဧရာ၀တီ(အထက်)၁၉၃၃၀၀၂၂၇ . ၉၂၉၂ . ၆
ဧရာ၀တီ(အောက်)၉၅၆၀၀၈၅ . ၈၁၅၃ . ၂၅
စစ်တောင်း၃၄၄၀၀၄၁ . ၉၅၂၈ . ၄
ရခိုင်ပြည်နယ်မြစ်များ၅၈၃၀၀၁၃၉ . ၂၅၄၁ . ၇၇
တနင်္သာရီမြစ်များ၄၀၆၀၀၁၃၀ . ၉၃၃၉ . ၂၈
သံလွင်(မြန်မာအပိုင်း)၁၅၈၀၀၀၂၅၇ . ၉၂၇၄ . ၇၈
မဲခေါင်(မြန်မာအပိုင်း)၂၈၆၀၀၁၇ . ၆၃၇ . ၀၅
ဘီးလင်း၈၄၀၀၃၁ . ၁၇
ပဲခူး၅၃၀၀၈ . ၀၂
စုစုပေါင်း၇၃၇၈၀၀၁၀၈၁ . ၈၈၄၉၄ . ၇၁
ကိုးကား – wepa

(၂)

မြစ်များပျမ်းမျှနှစ်စဉ်ရေစီး
(ဧကပေသန်းပေါင်း)
ပျမ်းမျှရေစီး
(တစ်စက္ကန့်လျှင်ကုဗပေ)
ချင်းတွင်း၇၆ . ၄၁၀၆၀၀၀
ဧရာ၀တီ(မြစ်ဆုံ)၉၀၁၂၄၅၀၀
ဧရာ၀တီ(မန္တလေး)၁၄၀ . ၃၁၉၄၀၀၀
ဧရာ၀တီ(ချင်းတွင်းမြစ်ဆုံ)၂၆၀ . ၄၃၆၀၀၀၀
ဧရာ၀တီ(ပြည်)၂၈၀၃၈၇၀၀၀
ဧရာ၀တီ(မြစ်၀)၃၅၀၄၈၄၃၀၀
သံလွင်(မြန်မာအပိုင်း)၉၀၁၂၄၅၀၀
စစ်တောင်း၃၈ . ၆၅၃၂၀၀
ပဲခူး၆ . ၅၈၉၉၄
ဘီးလင်း၅ . ၀၆၉၁၈
လေးမြို့(ရခိုင်)၂၀ . ၃၂၈၀၀၀
ကုလားတန်(ရခိုင်)၄၃ . ၆၆၀၂၉၀
မယု(ရခိုင်)၉ . ၂၁၂၇၂၀
လေညှာ(တနင်္သာရီ)၆ . ၉၉၅၄၁၀
တနင်္သာရီ(တနင်္သာရီ)၄၁ . ၆၅၇၅၂၀
ထားဝယ်(တနင်္သာရီ)၆ . ၉၉၅၄၀
ကိုးကား – ဒေါက်တာအုန်းမြင့်(ကမ္ဘာ့ဘဏ်)

မှတ်ချက်-၁။ အထက်ပါစာရင်း၌ မြစ်ကြီးများ၏ မြစ်လက်တက်များ၊ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်သို့ တိုက်ရိုက်စီးဝင်သော ရခိုင်မြစ်များ၊ မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့သို့ တိုက်ရိုက်စီးဝင်သောမွန်မြစ်များ၊ ကပ္ပလီပင်လယ်သို့ တိုက်ရိုက်စီးဝင်သော တနင်္သာရီမြစ်များ၊ အရှေ့ဘက်နှင့်တောင်ဘက်နယ်နိမိတ်ရှိ မြစ်များ မပါဝင်ပါ။

မှတ်ချက်-၂။ ချန်လှပ်ထားသော မြစ်များအပါအဝင် မြန်မာ့မြစ်များ၏ နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ ပြန်ပြည့်နိုင်သော ရေစီးပမာဏသည် ဧကပေသန်း ၉၆၀ (၁၁၈၄ ကုဗကီလိုမီတာ)အထိ ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းပါသည်။


မြစ်ဝှမ်းအလိုက် ရေအောင်းလွှာ အချက်အလက်များ

အကျယ်အဝန်း
(စတုရန်းကီလိုမီတာ)
ရှိသောမြေအောက်ရေပမာဏ
(ကုဗမီတာသန်းပေါင်း)
ပြန်ပြည့်သောပမာဏ
(ကုဗမီတာသန်းပေါင်း)
ဧရာ၀တီအထက်ပိုင်း၂၅၆၀၂၅၅၉၀၁၁၆၀
အနောက်ဘက်တောင်ကုန်းဒေသ၂၀၇၀၂၀၆၈၀၅၆၀
ချင်းတွင်းအထက်ပိုင်း၈၀၂၀၈၀၁၈၀၃၇၂၀
မူး၊ ရွှေဘို၁၄၅၁၀၂၀၀၅၈၀၃၀၃၀
ချင်းတွင်းအောက်ပိုင်း၁၀၄၈၀၂၂၂၈၀၀၂၀၇၀
ချင်းတွင်းဒေသ၁၈၅၀၀
ဧရာ၀တီအလယ်ပိုင်း၁၇၀၄၀၁၇၀၄၄၀၅၁၈၀
ဧရာ၀တီအောက်ပိုင်း၃၃၅၇၀၅၆၄၆၁၀၅၇၅၀
ရှမ်းကုန်းမြေမြင့်(အနောက်ပိုင်း)၁၇၉၁၀
ဧရာ၀တီမြစ်၀ကျွန်းပေါ်၃၈၃၂၀၈၇၀၁၂၀၆၀၉၀
ကိုးကား – U Myint Thein, Dr. L. Drury, SOBA 2.1

တစ်နှစ်ပျမ်းမျှမိုးရေချိန်(လက်မ)

(၁)

ကချင်
(မြစ်ကြီးနား)
ကရင်
(မြ၀တီ)
ကယား
(လွိုင်ကော်)
ချင်း
(ဖလမ်း)
မွန်
(မော်လမြိုင်)
ရခိုင်
(စစ်တွေ)
ရှမ်း
(တာချီလိတ်)
၉၂ . ၃ရ၃ . ၆၆၁၇၄ . ၇၁၃၀ . ၁၁၁၉. ၅၈၉ . ၄
စစ်ကိုင်း
(မုံရွာ)
တနင်္သာရီ
(ထားဝယ်)
ပဲခူး
(ပဲခူး)
မကွေး
(မင်းဘူး)
မန္တလေး
(မိတ္ထီလာ)
ရန်ကုန်ဧရာ၀တီ
(ပုသိမ်)
၄၀ . ၇၁၃၇. ၉၁၀၄ . ၅၄၇ . ၂၄၁ . ၇၉၃ . ၅၉၃ . ၁
ကိုးကား – climate-data.org

(၂)

ကရင်
(ဘားအံ)
မန္တလေး
(မိတ္ထီလာ)
မွန်
(မော်လမြိုင်)
ရခိုင်
(ကျောက်ဖြူ)
ရန်ကုန်
(မင်္ဂလာဒုံ)
ရှမ်း
(ကျိုင်းတုံ)
ဧရာ၀တီ
(လပွတ္တာ)
၁၆၈၃၁ . ၅၁၈၂ . ၆၁၈၃ . ၂၉၉ . ၇၄၈ . ၅၁၁၄ . ၂
ကိုးကား – themimu.info

တစ်နှစ်ပျမ်းမျှရေငွေ့ပျံနှုန်း(လက်မ)

ကချင်
(မြစ်ကြီးနား)
ကရင်
(ဘားအံ)
ကယား
(လွိုင်ကော်)
ချင်း
(ဟားခါး)
မွန်
(မော်လမြိုင်)
ရခိုင်
(စစ်တွေ)
ရှမ်း
(တောင်ကြီး)
၅၈ . ၅၆၄ . ၉၆၃ . ၃၄၈ . ၄၆၄ . ၉၇၁ . ၇၆၀ . ၆
စစ်ကိုင်း
(မုံရွာ)
တနင်္သာရီ
(ထားဝယ်)
ပဲခူး
(ပဲခူး)
မကွေး
(မင်းဘူး)

မန္တလေး
(မိတ္ထီလာ)
ရန်ကုန်ဧရာ၀တီ
(ပုသိမ်)
၇၁ . ၅၇၀၅၉ . ၆ ၇၆ . ၄၇၆ . ၈ ၆၄ . ၈၆၅ . ၁
ကိုးကား – ဦးထွေးမြင့် (ဆည်မြောင်း) သောက်သုံးရေကန်များ ငါးကန်များနှင့် ဆည်တမံငယ်များ ရေခန်းသက်သာစေရန် နည်းလမ်းနှစ်ခု

အဓိကသဘာ၀ရေကန်များ

အင်းလေး

မူကွဲ (၁) – အကျယ်အဝန်း ၆၃ စတုရန်းမိုင်၊ တောင်မြောက် ၁၁ မိုင်၊ အရှေ့အနောက် ၄ မိုင်၊ အနက်ပေ ၁၂ ပေ (မိုး)၊ ၆ ပေ (နွေ)၊ (၂၀၀၇ တိုင်းတာချက်)
မူကွဲ (၂) – အကျယ်အဝန်း ၁၇ စတုရန်းမိုင်၊ တောင်မြောက် ၁၁ မိုင်၊ အရှေ့အနောက် ၃ မိုင်၊ အနက်ဆုံးနေရာ ၉ ပေ၊ (၂၀၀၈ တိုင်းတာချက်) ကိုးကားunhabitat.org.mm

အင်းတော်ကြီး

အကျယ်အဝန်း ၁၂၀၀၀ ဟက်တာ (၄၆ စတုရန်းမိုင်)၊ အနက်ဆုံးနေရာ ၂၂ မီတာ (၇၂ ပေ)
ကိုးကားindawgyilake.com

ဆက်စပ်လေ့လာရန် အင်းတော်ကြီးကန်နှင့် အင်းလေးကန်တို့ကို နှိုင်းယှဉ် လေ့လာခြင်း Click here

Keywords : ရေအရင်းအမြစ်၊ မြစ်များ၊ ရေကန်များ၊ မိုးရေချိန်

(၂၉ . ၆ . ၂၂ တွင် ဖြည့်စွက် ရေးသားသည်။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s